tv4play logo

Intervju med pastor Peter Gembäck

Pastor Peter Gembäck berättar för Lena Sundström om hur församlingen i Knutby påverkats av det omskrivna morddramat 2004. Se hela intervjun här.

Intervju med pastor Peter Gembäck

Pastor Peter Gembäck berättar för Lena Sundström om hur församlingen i Knutby påverkats av det omskrivna morddramat 2004. Se hela intervjun här.

Kommande avsnitt

Måndag 1 feb

Kalla fakta del 2