tv4play logo

Ove visar hur man säljer som ett proffs

När ingen annan levererar tvingas Ove Sundberg ta tag i saker och ting själv.

Ove visar hur man säljer som ett proffs

När ingen annan levererar tvingas Ove Sundberg ta tag i saker och ting själv.