tv4play logo

Carl-Einar Häckners galna buktaleri

Carl-Einar Häckner och Per Andersson förnyar konstformen buktaleri - med Per som dockan!

Carl-Einar Häckners galna buktaleri

Carl-Einar Häckner och Per Andersson förnyar konstformen buktaleri - med Per som dockan!