tv4play logo
Sök

”Även barn från Sverige identifierar vi som offer”

Människohandeln har ökat i Sverige jämfört med 2016, enligt länsstyrelsernas nationella sammanställning. Totalt har 225 offer identifierats, en ökning med 75 fall. Charlotta Thorelius, utvecklingsledare länsstyrelsen i Stockholm, medverkar.

”Även barn från Sverige identifierar vi som offer”

Människohandeln har ökat i Sverige jämfört med 2016, enligt länsstyrelsernas nationella sammanställning. Totalt har 225 offer identifierats, en ökning med 75 fall. Charlotta Thorelius, utvecklingsledare länsstyrelsen i Stockholm, medverkar.