Prestationsångest när paren ska sätta ord på sina känslor

Deltagarna har fått i uppdrag att skriva ned vad de känner för varandra. Något som är lättare för vissa och svårare för andra.

Prestationsångest när paren ska sätta ord på sina känslor

Deltagarna har fått i uppdrag att skriva ned vad de känner för varandra. Något som är lättare för vissa och svårare för andra.

Säsong 2

49 avsnitt av 49

Säsong 1