tv4play logo

#81 Vad är en sanning? Åsa Wikforss och Per Schlingmann

#81 Vad är en sanning? Vad är makt? I Filosofiska salongen diskuterar Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi och Per Schlingmann, PR-konsult och författare.

#81 Vad är en sanning? Åsa Wikforss och Per Schlingmann

#81 Vad är en sanning? Vad är makt? I Filosofiska salongen diskuterar Åsa Wikforss professor i teoretisk filosofi och Per Schlingmann, PR-konsult och författare.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter