tv4play logo

Gudrun Schyman om klimatengagemanget: "Ekonomin måste underordna sig"

Gudrun Schyman är aktuell som en av initiativtagarna till klimatmarschen. Nu kommer hon och berättar om klimatengagemanget och sin nya friare roll inom partiet (FI).

Gudrun Schyman om klimatengagemanget: "Ekonomin måste underordna sig"

Gudrun Schyman är aktuell som en av initiativtagarna till klimatmarschen. Nu kommer hon och berättar om klimatengagemanget och sin nya friare roll inom partiet (FI).

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter