tv4play logo

Överläkare Anders Hansen om autismdiagnoser hos barn

Kraftig ökning av autismdiagnoser hos barn men okunskapen är stor. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, om svårigheter för de här barnen men också om styrkorna.

Överläkare Anders Hansen om autismdiagnoser hos barn

Kraftig ökning av autismdiagnoser hos barn men okunskapen är stor. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, om svårigheter för de här barnen men också om styrkorna.

Säsong hösten 2020

18 avsnitt av 50