tv4play logo

Elinor Kennerö Tonner, rektor: "Vi formar klassrummen för olika sätt att lära"

Marita Falkmer, docent i handikappvetenskap Jönköpings universitet, och Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan, brinner för att utveckla undervisningen i skolan så att den ska passa alla elever. Skolan som skulle bli inkluderande, har istället blivit mer exkluderande när det gäller elever med neuro-psykiatriska diagnoser som exempelvis autism. Men på Källbrinkskolan i Huddinge har man lyckats skapa en miljö som är anpassad för alla barn.

Elinor Kennerö Tonner, rektor: "Vi formar klassrummen för olika sätt att lära"

Marita Falkmer, docent i handikappvetenskap Jönköpings universitet, och Elinor Kennerö Tonner, rektor på Källbrinksskolan, brinner för att utveckla undervisningen i skolan så att den ska passa alla elever. Skolan som skulle bli inkluderande, har istället blivit mer exkluderande när det gäller elever med neuro-psykiatriska diagnoser som exempelvis autism. Men på Källbrinkskolan i Huddinge har man lyckats skapa en miljö som är anpassad för alla barn.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter