Så påverkas ME-sjuka av socialförsäkringssystemet

Försäkringskassans avslag till ME-sjuka leder ofta till självmordstankar och en ännu sämre hälsa, enligt Niklas Altermark som forskar på socialförsäkringssystemet.

Så påverkas ME-sjuka av socialförsäkringssystemet

Försäkringskassans avslag till ME-sjuka leder ofta till självmordstankar och en ännu sämre hälsa, enligt Niklas Altermark som forskar på socialförsäkringssystemet.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter