tv4play logo

Författaren Maja Hagerman: ”Tittar du i mikrohistorien så öppnar sig vida perspektiv”

En kulturhistorisk resa genom Sverige med författaren Maja Hagerman för att ta reda på vad svenskhet är.

Författaren Maja Hagerman: ”Tittar du i mikrohistorien så öppnar sig vida perspektiv”

En kulturhistorisk resa genom Sverige med författaren Maja Hagerman för att ta reda på vad svenskhet är.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter