tv4play logo

Författaren Maja Hagerman: ”Tittar du i mikrohistorien så öppnar sig vida perspektiv”

En kulturhistorisk resa genom Sverige med författaren Maja Hagerman för att ta reda på vad svenskhet är.

Författaren Maja Hagerman: ”Tittar du i mikrohistorien så öppnar sig vida perspektiv”

En kulturhistorisk resa genom Sverige med författaren Maja Hagerman för att ta reda på vad svenskhet är.

Säsong våren 2020 - 39 avsnitt

Live - 1 avsnitt

Säsong hösten 2019 - 50 avsnitt

Säsong våren 2019 - 49 avsnitt

Säsong hösten 2018 - 49 avsnitt

Säsong våren 2018 - 50 avsnitt

Malou möter - 1 avsnitt