tv4play logo

Så känner du igen en psykopat

Psykiatrikern Anders Hansen berättar vad som kännetecknar en psykopat.

Så känner du igen en psykopat

Psykiatrikern Anders Hansen berättar vad som kännetecknar en psykopat.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter