tv4play logo

Så kan minnet bedra oss ”Vi redigerar dem omedvetet”

Den amerikanska författaren Siri Hustvedt har skrivit boken "Minnen av framtiden" som handlar om fantasi och hur minnet kan bedra oss. I Malou Efter tio berättar hon om sitt liv, sin bok och varför hon inte har någon önskan att bli ung igen. Siri förklarar på vilket sätt humorn kan fungera som ett vapen i vår tid vi lever i nu och hur hon som kvinnlig författare setts som ett hot av män. "Det ses som omanligt att se upp till en kvinna".

Så kan minnet bedra oss ”Vi redigerar dem omedvetet”

Den amerikanska författaren Siri Hustvedt har skrivit boken "Minnen av framtiden" som handlar om fantasi och hur minnet kan bedra oss. I Malou Efter tio berättar hon om sitt liv, sin bok och varför hon inte har någon önskan att bli ung igen. Siri förklarar på vilket sätt humorn kan fungera som ett vapen i vår tid vi lever i nu och hur hon som kvinnlig författare setts som ett hot av män. "Det ses som omanligt att se upp till en kvinna".

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter