tv4play logo

En kvinna mördas i månaden "De har ofta skrivit avskedsbrev till sina barn"

299 kvinnor har mördats på 20 år i Sverige, 249 barn har förlorat sin förälder. Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har träffat barnen och skrivit boken "I händelse av min död". Rubriken är tagen från ett brev som en mamma lämnade efter sig till sina barn. Här berättar Kerstin och Kristina om granskningen de gjort och hur vi kan hjälpa barnen som ofta hamnar i skuggan. "Man behöver en individuell plan för varje barn" förklarar Kerstin.

En kvinna mördas i månaden "De har ofta skrivit avskedsbrev till sina barn"

299 kvinnor har mördats på 20 år i Sverige, 249 barn har förlorat sin förälder. Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har träffat barnen och skrivit boken "I händelse av min död". Rubriken är tagen från ett brev som en mamma lämnade efter sig till sina barn. Här berättar Kerstin och Kristina om granskningen de gjort och hur vi kan hjälpa barnen som ofta hamnar i skuggan. "Man behöver en individuell plan för varje barn" förklarar Kerstin.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter