tv4play logo

”Först efter transplantationen insåg jag hur dåligt jag hade det”

Donerade hornhinnor från en avliden blev räddningen för Ömer Yasars syn. Jan Ygge, professor i oftalmiatrik och ögonläkare berättar och förklarar.

”Först efter transplantationen insåg jag hur dåligt jag hade det”

Donerade hornhinnor från en avliden blev räddningen för Ömer Yasars syn. Jan Ygge, professor i oftalmiatrik och ögonläkare berättar och förklarar.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter