tv4play logo

Sverige genomgår en opioidkris

I USA dör över 130 människor om dagen i den så kallade opioidkrisen. Nu märks problemet även av i Sverige, och allt fler kommuner rapporterar att allt fler människor missbrukar smärtstillande mediciner. Claes Gedda, narkosläkare, berättar om problemet.

Sverige genomgår en opioidkris

I USA dör över 130 människor om dagen i den så kallade opioidkrisen. Nu märks problemet även av i Sverige, och allt fler kommuner rapporterar att allt fler människor missbrukar smärtstillande mediciner. Claes Gedda, narkosläkare, berättar om problemet.

Säsong hösten 2020

19 avsnitt av 50