Sverige genomgår en opioidkris

I USA dör över 130 människor om dagen i den så kallade opioidkrisen. Nu märks problemet även av i Sverige, och allt fler kommuner rapporterar att allt fler människor missbrukar smärtstillande mediciner. Claes Gedda, narkosläkare, berättar om problemet.

Sverige genomgår en opioidkris

I USA dör över 130 människor om dagen i den så kallade opioidkrisen. Nu märks problemet även av i Sverige, och allt fler kommuner rapporterar att allt fler människor missbrukar smärtstillande mediciner. Claes Gedda, narkosläkare, berättar om problemet.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter