tv4play logo

Ny studie om anorexi: "Det finns en stark genetisk förklaring"

Enäggstvillingarna Emma & Maria Persson drabbades båda av anorexi. Elisabet Wentz, professor i psykiatri och expert på ätstörningar berättar om nya rön från den största genetiska undersökningen av ätstörningar som har genomförts.

Ny studie om anorexi: "Det finns en stark genetisk förklaring"

Enäggstvillingarna Emma & Maria Persson drabbades båda av anorexi. Elisabet Wentz, professor i psykiatri och expert på ätstörningar berättar om nya rön från den största genetiska undersökningen av ätstörningar som har genomförts.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter