tv4play logo

"Vilken fajt vill jag ha med mitt barn?"

Morgon Alling, Elaine Eksvärd och Anita Clemens diskuterar vilka gränser de själva sätter mot sina barn. Hur gör säger man ifrån? Är gränser kontraproduktivt?

"Vilken fajt vill jag ha med mitt barn?"

Morgon Alling, Elaine Eksvärd och Anita Clemens diskuterar vilka gränser de själva sätter mot sina barn. Hur gör säger man ifrån? Är gränser kontraproduktivt?

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter