tv4play logo

Narkosläkaren: Så förbättrar du din tillfriskning – redan innan operationen

Rökstopp och avhållsamhet från alkohol är vanliga råd inför operation. Nu visar forskningen att patienter tillfrisknar ännu fortare om de även varit fysiskt aktiva och förbättrat sin kondition inför operationen.

Narkosläkaren: Så förbättrar du din tillfriskning – redan innan operationen

Rökstopp och avhållsamhet från alkohol är vanliga råd inför operation. Nu visar forskningen att patienter tillfrisknar ännu fortare om de även varit fysiskt aktiva och förbättrat sin kondition inför operationen.

Säsong våren 2020 - 35 avsnitt

Live - 1 avsnitt

Säsong hösten 2019 - 50 avsnitt

Säsong våren 2019 - 49 avsnitt

Säsong hösten 2018 - 49 avsnitt

Säsong våren 2018 - 50 avsnitt

Malou möter - 1 avsnitt