tv4play logo

Narkosläkaren: Så förbättrar du din tillfriskning – redan innan operationen

Rökstopp och avhållsamhet från alkohol är vanliga råd inför operation. Nu visar forskningen att patienter tillfrisknar ännu fortare om de även varit fysiskt aktiva och förbättrat sin kondition inför operationen.

Narkosläkaren: Så förbättrar du din tillfriskning – redan innan operationen

Rökstopp och avhållsamhet från alkohol är vanliga råd inför operation. Nu visar forskningen att patienter tillfrisknar ännu fortare om de även varit fysiskt aktiva och förbättrat sin kondition inför operationen.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter