tv4play logo

Narkosläkaren: Så förbättrar du din tillfriskning – redan innan operationen

Rökstopp och avhållsamhet från alkohol är vanliga råd inför operation. Nu visar forskningen att patienter tillfrisknar ännu fortare om de även varit fysiskt aktiva och förbättrat sin kondition inför operationen.

Narkosläkaren: Så förbättrar du din tillfriskning – redan innan operationen

Rökstopp och avhållsamhet från alkohol är vanliga råd inför operation. Nu visar forskningen att patienter tillfrisknar ännu fortare om de även varit fysiskt aktiva och förbättrat sin kondition inför operationen.

Säsong hösten 2020

45 avsnitt av 50