tv4play logo

Perspektiv: Är det skönt att bli äldre? Hur viktiga är julens traditioner?

Perspektiv-panelen med Åsa Beckman, Linda Skugge och Marie Göranzon svarar på frågorna: Är det skönt att bli äldre? Hur viktiga är julens traditioner?

Perspektiv: Är det skönt att bli äldre? Hur viktiga är julens traditioner?

Perspektiv-panelen med Åsa Beckman, Linda Skugge och Marie Göranzon svarar på frågorna: Är det skönt att bli äldre? Hur viktiga är julens traditioner?

Säsong hösten 2020

45 avsnitt av 50