tv4play logo

#102 Vad är sanning? Och vem ägen en tradition? Åsa Wikforss och Gustaf Norèn

Filosofiska salongen med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, och Gustaf Norén, musiker och lärare. De ställer sig frågorna: Vad är sanning? Och vem äger en tradition?

#102 Vad är sanning? Och vem ägen en tradition? Åsa Wikforss och Gustaf Norèn

Filosofiska salongen med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, och Gustaf Norén, musiker och lärare. De ställer sig frågorna: Vad är sanning? Och vem äger en tradition?

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter