tv4play logo

”I vår moské tolkar vi Koranen med fokus på kvinnans rättigheter”

Veckans tema: Kvinna och muslim 2020. Sherin Khankan är imam, religionssociolog och grundare av Skandinaviens första moské med bara kvinnliga imamer. 2016 blev hon utsedd av BBC till en av världens 100 mest inflytelserika kvinnliga pionjärer vad gäller kvinnors rättigheter. Hon berättar om hur det är att vara imam, ensamstående mamma till fyra barn och samtidigt leda arbetet i Mariammoskén i Köpenhamn.

”I vår moské tolkar vi Koranen med fokus på kvinnans rättigheter”

Veckans tema: Kvinna och muslim 2020. Sherin Khankan är imam, religionssociolog och grundare av Skandinaviens första moské med bara kvinnliga imamer. 2016 blev hon utsedd av BBC till en av världens 100 mest inflytelserika kvinnliga pionjärer vad gäller kvinnors rättigheter. Hon berättar om hur det är att vara imam, ensamstående mamma till fyra barn och samtidigt leda arbetet i Mariammoskén i Köpenhamn.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter