tv4play logo

#104 Kan man älska för mycket? Alexandra Pascalidou och Karim Jebari

Filosofisk salongen med skribenten Alexandra Pascalidou och Karim Jebari, filsofie doktor och forskare. Kan man älska för mycket? Och vad är den starkaste drivkraften, optimism eller pessimism?

#104 Kan man älska för mycket? Alexandra Pascalidou och Karim Jebari

Filosofisk salongen med skribenten Alexandra Pascalidou och Karim Jebari, filsofie doktor och forskare. Kan man älska för mycket? Och vad är den starkaste drivkraften, optimism eller pessimism?

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter