tv4play logo

Benjamin föddes med akut hjärtfel - "Värsta mardrömmen man kan ställas inför"

Benjamin föddes med ett hjärtfel och opererades akut bara 4 dagar gammal. Idag är Benjamin en helt frisk 2-åring och nu träffar familjen hjärtkirurgen som räddade Benjamins liv.

Benjamin föddes med akut hjärtfel - "Värsta mardrömmen man kan ställas inför"

Benjamin föddes med ett hjärtfel och opererades akut bara 4 dagar gammal. Idag är Benjamin en helt frisk 2-åring och nu träffar familjen hjärtkirurgen som räddade Benjamins liv.

Säsong våren 2020 - 42 avsnitt

Live - 1 avsnitt

Säsong hösten 2019 - 50 avsnitt

Säsong våren 2019 - 49 avsnitt

Säsong hösten 2018 - 49 avsnitt

Säsong våren 2018 - 50 avsnitt

Malou möter - 1 avsnitt