tv4play logo

Författaren Elin Anna Labba om tvångsförflyttning av samer i Sverige

Författaren, Elin Anna Labba om sina nya bok ”Herrarna satte oss hit: om tvångsförflyttningen av renskötande samer.

Författaren Elin Anna Labba om tvångsförflyttning av samer i Sverige

Författaren, Elin Anna Labba om sina nya bok ”Herrarna satte oss hit: om tvångsförflyttningen av renskötande samer.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter