Pernillas dotter dog av resistenta bakterier – Så förhindrar du antibiotikaresistens

En teori till varför så många dött i Spanien och Italien är att de har större problem med antibiotikaresistens. Stämmer det? Malin Grape från Folkhälsomyndighetens enhet för hygien och antibiotikaresistens. Pernillas ena tvillingdotter dog efter att blivit smittad av antibiotikaresistenta bakterier.

Pernillas dotter dog av resistenta bakterier – Så förhindrar du antibiotikaresistens

En teori till varför så många dött i Spanien och Italien är att de har större problem med antibiotikaresistens. Stämmer det? Malin Grape från Folkhälsomyndighetens enhet för hygien och antibiotikaresistens. Pernillas ena tvillingdotter dog efter att blivit smittad av antibiotikaresistenta bakterier.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter