tv4play logo

Carolina och Agneta Gynning om gemensamma konstprojekt

Mamma och jag: Carolina och Agneta Gynning om kommande projekt, kreativitet och det gemensamma engagemanget när det gäller frågor om psykisk ohälsa.

Carolina och Agneta Gynning om gemensamma konstprojekt

Mamma och jag: Carolina och Agneta Gynning om kommande projekt, kreativitet och det gemensamma engagemanget när det gäller frågor om psykisk ohälsa.

Säsong hösten 2020

18 avsnitt av 50