tv4play logo

Egil Linge: "En svår händelse kan skapa bättre relationer"

När vi går igenom något svårt visar det sig att de flesta människor tycker att det är relationerna som är det viktigaste, inte jobb eller bostad. Det säger psykologen Egil Linge, som mött många människor i kris när den ena partnern till exempel drabbats av cancer

Egil Linge: "En svår händelse kan skapa bättre relationer"

När vi går igenom något svårt visar det sig att de flesta människor tycker att det är relationerna som är det viktigaste, inte jobb eller bostad. Det säger psykologen Egil Linge, som mött många människor i kris när den ena partnern till exempel drabbats av cancer

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter