tv4play logo

Hur hanterar man förlusten av ett barn?

Hur kan man som förälder ta sig igenom den sorg som följer förlusten av ett barn? Psykologen och psykoterapeuten Egil Linge berättar om sina erfarenheter och om hur livet kan gå vidare.

Hur hanterar man förlusten av ett barn?

Hur kan man som förälder ta sig igenom den sorg som följer förlusten av ett barn? Psykologen och psykoterapeuten Egil Linge berättar om sina erfarenheter och om hur livet kan gå vidare.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter