tv4play logo

Så kan ångest lindras med hjälp av placeboeffekten

Med hjälp av tankar och känslor kan man uppnå samma effekter som med psykofarmaka. Hör hjärnforskaren Katarina Gospic förklara hur det fungerar. Psykolog Egil Linge om hur en patient tas emot är viktigt.

Så kan ångest lindras med hjälp av placeboeffekten

Med hjälp av tankar och känslor kan man uppnå samma effekter som med psykofarmaka. Hör hjärnforskaren Katarina Gospic förklara hur det fungerar. Psykolog Egil Linge om hur en patient tas emot är viktigt.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter