tv4play logo

Så kan ångest lindras med hjälp av placeboeffekten

Med hjälp av tankar och känslor kan man uppnå samma effekter som med psykofarmaka. Hör hjärnforskaren Katarina Gospic förklara hur det fungerar. Psykolog Egil Linge om hur en patient tas emot är viktigt.

Så kan ångest lindras med hjälp av placeboeffekten

Med hjälp av tankar och känslor kan man uppnå samma effekter som med psykofarmaka. Hör hjärnforskaren Katarina Gospic förklara hur det fungerar. Psykolog Egil Linge om hur en patient tas emot är viktigt.

Säsong hösten 2020

18 avsnitt av 50