tv4play logo

#75 Måste man leva som man lär? Martina Montelius och Lena Andersson

Måste man leva som man lär? Är en upplevelse mer värd om man får dela den med andra? I Filosofiska salongen dramatikern Martina Montelius och författaren Lena Andersson.

#75 Måste man leva som man lär? Martina Montelius och Lena Andersson

Måste man leva som man lär? Är en upplevelse mer värd om man får dela den med andra? I Filosofiska salongen dramatikern Martina Montelius och författaren Lena Andersson.

Säsong våren 2020

50 avsnitt av 50

Säsong hösten 2019

Säsong våren 2019

Säsong hösten 2018

Säsong våren 2018

Malou möter