tv4play logo

Alexanders ledgångsreumatism blir bättre av cannabisdroppar

Tack vare cannabisdroppar blir Alexanders ledgångsreumatism enklare att leva med. I dag finns två godkända cannabisbaserade mediciner och det finns ytterligare sätt att medicinera med just cannabis. Dessutom pågår studier på hallucinogena ämnet psilocybin för att hjälpa patienter med bland annat depression. Per Carlbring är forskare och mycket intresserad av vad psilocybin kan göra för mänskligheten.

Alexanders ledgångsreumatism blir bättre av cannabisdroppar

Tack vare cannabisdroppar blir Alexanders ledgångsreumatism enklare att leva med. I dag finns två godkända cannabisbaserade mediciner och det finns ytterligare sätt att medicinera med just cannabis. Dessutom pågår studier på hallucinogena ämnet psilocybin för att hjälpa patienter med bland annat depression. Per Carlbring är forskare och mycket intresserad av vad psilocybin kan göra för mänskligheten.

Senaste klippen