Gudrun Schyman om klimatengagemanget: "Ekonomin måste underordna sig"

,
20 min
Gudrun Schyman är aktuell som en av initiativtagarna till klimatmarschen. Nu kommer hon och berättar om klimatengagemanget och sin nya friare roll inom partiet (FI).
4 år sedan

Gudrun Schyman om klimatengagemanget: "Ekonomin måste underordna sig"

,
20 min
Gudrun Schyman är aktuell som en av initiativtagarna till klimatmarschen. Nu kommer hon och berättar om klimatengagemanget och sin nya friare roll inom partiet (FI).
4 år sedan