tv4play logo
Sök

Professorns varning: ”Finns 21 andra virusfamiljer som kan orsaka pandemier”

Vi är mitt inne i en tredje våg av coronapandemin, smittspridningen är hög och över 13 000 personer har dött med corona. Förhoppningsvis kan allting bromsas in i och med vaccinet och varmare väder. Men vad har vi lärt oss av den här pandemin? Och hur stor sannolikhet är det att vi drabbas av en ny pandemi i framtiden? Niklas Arnberg, professor i virologi, berättar om vikten av antivirala läkemedel. – Det finns 21 andra virusfamiljer som kan orsaka pandemier, säger han.

Professorns varning: ”Finns 21 andra virusfamiljer som kan orsaka pandemier”

Vi är mitt inne i en tredje våg av coronapandemin, smittspridningen är hög och över 13 000 personer har dött med corona. Förhoppningsvis kan allting bromsas in i och med vaccinet och varmare väder. Men vad har vi lärt oss av den här pandemin? Och hur stor sannolikhet är det att vi drabbas av en ny pandemi i framtiden? Niklas Arnberg, professor i virologi, berättar om vikten av antivirala läkemedel. – Det finns 21 andra virusfamiljer som kan orsaka pandemier, säger han.

Säsong våren 2021

50 avsnitt av 50