tv4play logo

Psykologen: "Viktigt att få prata om sin cancer"

Eftervården av cancerpatienter är kraftigt undersatt. Många patienter upplever att de slängs ut i jobb och förväntas börja leva och vara glada. Men det är vanligt att känna rädsla, dödsångest och sorg över att ha förlorat till exempel en kroppsdel eller en funktion. Psykologen Anette Pavloc jobbar för Cancerrehabfonden, som stöttar cancerpatienter.

Psykologen: "Viktigt att få prata om sin cancer"

Eftervården av cancerpatienter är kraftigt undersatt. Många patienter upplever att de slängs ut i jobb och förväntas börja leva och vara glada. Men det är vanligt att känna rädsla, dödsångest och sorg över att ha förlorat till exempel en kroppsdel eller en funktion. Psykologen Anette Pavloc jobbar för Cancerrehabfonden, som stöttar cancerpatienter.

Säsong hösten 2020

50 avsnitt av 50