tv4play logo

Titthålsoperationer kan utföras på distans – robotkirurgi

Att använda titthålsoperationer istället för öppen kirurgi har revolutionerat vården och eftervården. Doktor Claes Gedda om hur operationerna går till och alla dess fördelar.

Titthålsoperationer kan utföras på distans – robotkirurgi

Att använda titthålsoperationer istället för öppen kirurgi har revolutionerat vården och eftervården. Doktor Claes Gedda om hur operationerna går till och alla dess fördelar.