• tv4play logo

    Hur hanterade Marie Mandelmann sin systers väldigt tidiga bortgång?

    Marie Mandelmann minns ett väldigt innerligt samtal hon hade med sin far ute på havet i en båt. Då pratade de för första gången om hur de båda hanterat att hennes syster gick bort som väldigt ung.

    Hur hanterade Marie Mandelmann sin systers väldigt tidiga bortgång?

    Marie Mandelmann minns ett väldigt innerligt samtal hon hade med sin far ute på havet i en båt. Då pratade de för första gången om hur de båda hanterat att hennes syster gick bort som väldigt ung.