tv4play logo

Bloopers: Hur uttalas nationalencyklopedin?

Det här ordet var för svårt för nyhetsankaret i TV4.

Bloopers: Hur uttalas nationalencyklopedin?

Det här ordet var för svårt för nyhetsankaret i TV4.