tv4play logo

Äldre nekas träff med läkare på grund av corona – Karin, 98, dog: ”Fruktansvärt slut”

TV4 Nyheterna

På grund av misstänkt corona fick inte Karin träffa någon läkare och hon blev allt sämre. Det visade sig dock att corona inte var orsaken, men då var det för sent.

Äldre nekas träff med läkare på grund av corona – Karin, 98, dog: ”Fruktansvärt slut”

TV4 Nyheterna

På grund av misstänkt corona fick inte Karin träffa någon läkare och hon blev allt sämre. Det visade sig dock att corona inte var orsaken, men då var det för sent.