tv4play logo

LIVE: HD prövar lärares lyft av elev

TV4 Nyheterna

Högsta domstolen har idag tagit upp fallet med en högstadieelev som anmälde en lärare på en skola i Lidköping. Eleven blockerade en korridor och vägrade flytta sig, varpå läraren handgripligen lyfte upp och flyttade eleven. HD kommer nu att ta ställning till om lärarens agerande stod i proportion till omständigheterna. Domen väntas bli vägledande för lärare och elever på skolor i landet.

LIVE: HD prövar lärares lyft av elev

TV4 Nyheterna

Högsta domstolen har idag tagit upp fallet med en högstadieelev som anmälde en lärare på en skola i Lidköping. Eleven blockerade en korridor och vägrade flytta sig, varpå läraren handgripligen lyfte upp och flyttade eleven. HD kommer nu att ta ställning till om lärarens agerande stod i proportion till omständigheterna. Domen väntas bli vägledande för lärare och elever på skolor i landet.