tv4play logo
Sök

Krav på årliga hälsokontroller för funktionsnedsatta

Personer med funktionsnedsättning löper dubbelt så stor risk att dö om de drabbas av cancer. Anledningen till det är att cancern oftare upptäcks i ett senare stadium. Nu kommer krav på årliga hälsokontroller för personer med funktionsnedsättning, där bland annat prostatatest och cellprov tas.

Krav på årliga hälsokontroller för funktionsnedsatta

Personer med funktionsnedsättning löper dubbelt så stor risk att dö om de drabbas av cancer. Anledningen till det är att cancern oftare upptäcks i ett senare stadium. Nu kommer krav på årliga hälsokontroller för personer med funktionsnedsättning, där bland annat prostatatest och cellprov tas.