tv4play logo

Spridning av gift från glasbruk utreds

Stora mängder gift finns i naturen kring nedlagda glasbruk i Småland, vilket oroar boende och ansvariga. Just nu samlas omkring tusen blod- och urinprover in från närboende för att mäta om gifterna har spridit sig till människor.

Spridning av gift från glasbruk utreds

Stora mängder gift finns i naturen kring nedlagda glasbruk i Småland, vilket oroar boende och ansvariga. Just nu samlas omkring tusen blod- och urinprover in från närboende för att mäta om gifterna har spridit sig till människor.