tv4play logo

Starka protester mot schimpansflytt

På Furuviks djurpark har flytten av en apa lett till arga protester. Det handlar om en schimpanshona, som efter 30 år på djurparken, nu ska flyttas för att delta i ett avelsprogram. Ett beslut som fått reaktionerna att koka över på nätet.

Starka protester mot schimpansflytt

På Furuviks djurpark har flytten av en apa lett till arga protester. Det handlar om en schimpanshona, som efter 30 år på djurparken, nu ska flyttas för att delta i ett avelsprogram. Ett beslut som fått reaktionerna att koka över på nätet.