tv4play logo
Sök

Svenska kyrkan i Malmö utsatt för hot

Företrädare för Svenska kyrkan i Malmö har utsatts för hot efter beslutet att hålla en gudstjänst i solidaritet med muslimer i Sverige, som en reaktion mot Pegidas demonstration i Malmö i kväll. Prosten Anders Ekhem berättar att hoten stärker kyrkans beslut att hålla gudstjänsten.

Svenska kyrkan i Malmö utsatt för hot

Företrädare för Svenska kyrkan i Malmö har utsatts för hot efter beslutet att hålla en gudstjänst i solidaritet med muslimer i Sverige, som en reaktion mot Pegidas demonstration i Malmö i kväll. Prosten Anders Ekhem berättar att hoten stärker kyrkans beslut att hålla gudstjänsten.