tv4play logo

Risk för ökning av magsjukefall av Ehec

16 augusti 2018 0:50 min

Jakten på källan till ett av de största utbrotten av Ehec-smitta hittills i Sverige, pågår intensivt. Ehec, som kan ge livshotande diarrér och njursvikt, misstänks ha spridits från livsmedel. Myndigheterna räknar med att fler kommer att insjukna.