Prova utan reklam på C More
tv4play logo

Flera utredningar för att utvärdera insatserna under skogsbränderna och torkan

Regeringen tillsätter fem utredningar för att utvärdera sommarens torka och skogsbränder. Vård, folkhälsa, grundvattenläget och statliga transporter ska granskas. Dessutom ska en särskild utredare - Jan-Åke Björklund, som tidigare analyserat den kommunala räddningstjänsten - utvärdera räddningsinsatserna i de drabbade länen Gävleborg, Dalarna och Jämtland.