tv4play logo

Flera utredningar för att utvärdera insatserna under skogsbränderna och torkan

20 augusti 2018 0:52 min

Regeringen tillsätter fem utredningar för att utvärdera sommarens torka och skogsbränder. Vård, folkhälsa, grundvattenläget och statliga transporter ska granskas. Dessutom ska en särskild utredare - Jan-Åke Björklund, som tidigare analyserat den kommunala räddningstjänsten - utvärdera räddningsinsatserna i de drabbade länen Gävleborg, Dalarna och Jämtland.