tv4play logo

Storasystrar kan avgöra småsyskons framtid

5 september 2018 1:27 min

Äldre syskon fungerar ofta som förebilder när småsyskon väljer utbildning — och när det kommer till kvinnor på traditionellt mansdominerade utbildningar spelar storasystrar en särskilt viktig roll, visar en ny avhandling gjord vid Stockholms universitet. Forskningen baseras på all data över Sveriges samtliga tvåbarnsfamiljer där det yngsta syskonet föddes mellan 1960 och 1980 – och det äldsta föddes senast 1980 – och där båda har någon form av högre utbildning.