tv4play logo

Osäkerhet om och med dataskyddet GDPR

12 september 2018 1:45 min

Införandet av dataskyddsförordningen GDPR har lett till osäkerhet och merarbete, anser organisationen Företagarna. Enligt Datainspektion har 800 företag kommit in med incidentrapporter. Företagarna tror att många självanmäler för att till varje pris undvika böter.