tv4play logo

Tiden ute för sommar- och vintertid? EU vill slopa tidsomställningen 2019

TV4 Nyheterna

EU-kommissionen vill slopa tidsomställningen med vintertid och sommartid, och ändringen kan komma att genomföras redan nästa år. Förslaget innebär inte att alla EU-länder får samma tid, utan att varje land får välja.

Tiden ute för sommar- och vintertid? EU vill slopa tidsomställningen 2019

TV4 Nyheterna

EU-kommissionen vill slopa tidsomställningen med vintertid och sommartid, och ändringen kan komma att genomföras redan nästa år. Förslaget innebär inte att alla EU-länder får samma tid, utan att varje land får välja.