tv4play logo

#tystnadtagning ett år, inte bara förbättringar - "Också tyvärr en motrörelse"

7 november 2018 1:15 min

Det var ett år sedan som kvinnliga skådespelare startade uppropet #tystnadtagning där de berättade om sexuella trakasserier och övergrepp de varit utsatta för i sina yrkesliv. Först i Svenska Dagbladet och sedan i en manifestation på Södra teatern i Stockholm. Och skådespelarna tycker att uppropet haft viss påverkan. Alexandra Rapaport, skådespelare, ser både gott och ont som följt i dess spår.